pytania? zadzwoń!
Newsletter
Zapisz się na newslettera i otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy!
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Kontakt

Sklep  PINK
Ul. Baśniowa 32
07-200 Wyszków
woj. mazowieckie
NIP: 7621840964

Tel. (29)742 83 57
Tel. 573 580 436
Mail: sklep@pink.sklep.pl

Program lojalnościowy

Regulamin programu Karta Lojalnościowa PINK

 1. Organizator Programu:

 F.H. Pink Magdalena Rozdeba-Szymańska Ul. Baśniowa 32, 07-200 (Sklep Internetowy Pink)

Email: sklep@pink.sklep.pl Tel: 608046389

 1. Uczestnicy:

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Konta Klienta w sklepie internetowym pink.sklep.pl

 1. Korzyści udziału w programie:

Uczestnictwo w Programie Karta Lojalnościowa PINK uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów w Sklepie Pink po cenie z rabatem przysługującym Uczestnikowi w ramach Programu Karta Lojalnościowa PINK zgodnie z sekcją „Rabaty” Regulaminu,

 1. Rabaty w Programie Karta Lojalnościowa PINK:

Uczestnictwo w Programie Karta Lojalnościowa PINK daje Uczestnikowi następujące rabaty, w zależności od liczby punktów lojalnościowych, zgromadzonej przez Uczestnika w ramach Programu Karta Lojalnościowa PINK (progi rabatowe):

 • Próg 1: 5% na produkty z aktualnej kolekcji (tj. produkty nieprzecenione) po zdobyciu 20 pkt
 • Próg 2: 10% na produkty z aktualnej kolekcji (tj. produkty nieprzecenione) po zdobyciu 50 pkt
 • Próg 3: 15% na produkty z aktualnej kolekcji (tj. produkty nieprzecenione) po zdobyciu 100 pkt
 • Uzyskany rabat można wykorzystać począwszy od kolejnego zakupu, następującego po zakupie powodującym osiągnięcie kolejnego progu rabatowego, określonego powyżej.
 • Rabaty przysługujące w ramach Programu Karta Lojalnościowa PINK nie łączą się z innymi promocjami, akcjami, zniżkami lub rabatami, chyba że coś innego wynika z regulaminu danej promocji/akcji/zniżki/rabatu.
 1. Punkty lojalnościowe:
 • Za każde wydane 20 zł na zakupy dokonane w Sklepie PINK w ramach Programu Karta Lojalnościowa PINK przez Uczestnika, Uczestnikowi przyznawany jest 1 punkt lojalnościowy. Punkty lojalnościowe są przyznawane zarówno za zakup produktów przecenionych, jak i nieprzecenionych.
 • W przypadku zwrotu produktu, za który naliczone zostały punkty lojalnościowe w ramach Programu Karta Lojalnościowa Pink, punkty lojalnościowe przyznane za ten zakup zostaną odjęte.
 • Za zapisanie się do newslettera Uczestnik otrzyma 5 pkt
 • Za dodanie opinii o produkcie Uczestnik otrzymuje 2 pkt
 • Uczestnik może w każdej chwili zapoznać się z ilością posiadanych punktów lojalnościowych w następujący sposób:
 • w panelu Konta Klienta Uczestnika w sklepie internetowym pink.sklep.pl,
 • mailowo pod adresem sklep@pink.sklep.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu 608046389.

 

Punkty przyznawane są na okres 360 dni od ich przyznania.

 

 1. Informacje dot. Zakupów w sklepie internetowym:
 • Do dokonania przez Uczestnika zakupu w ramach Programu Karta Lojalnościowa PINK w sklepie internetowym pink.sklep.pl przed złożeniem zamówienia konieczne jest zalogowanie się na Konto Klienta, w ramach którego Uczestnik przystąpił do udziału w Programie Karta Lojalnościowa PINK.
 1. Przystąpienie do Programu Karta Lojalnościowa PINK:
 • Aby przystąpić do Programu Karta Lojalnościowa PINK jako Uczestnik należy założyć Konto Klienta w sklepie internetowym pink.sklep.pl (zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, dostępnym na stronie internetowej www.pink.sklep.pl w zakładce „Regulamin”)
 1. Zastrzeżenia prawne:
 • Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Programie Karta Lojalnościowa PINK na inną osobę, ani nie może on działać przy wykonywaniu praw związanych z uczestnictwem w Programie Karta Lojalnościowa PINK przez przedstawiciela (uczestnictwo w Programie Karta Lojalnościowa PINK i korzystanie z uprawnień z tym związanych ma charakter osobisty).
 • Uczestnik nie może dokonać zakupu w ramach Programu Karta Lojalnościowa PINK w celu dalszej odsprzedaży zakupionego produktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać pisemnie na adres: Sklep PINK ul. Baśniowa 32, 07-200 Wyszków(z dopiskiem: Program Karta Lojalnościowa PINK) w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej www.pink.sklep.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym dokonywania zakupów w ramach Programu Karta Lojalnościowa PINK), są wskazane w Regulaminie sklepu internetowego pink.sklep.pl
 • Sklep PINK informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Sklep PINK podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.
 1. Rezygnacja z udziału w Programie Karta Lojalnościowa PINK
 • Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja z udziału w Programie spowoduje utratę wszelkich danych, zapisanych w ramach tego Programu (w szczególności o liczbie punktów lojalnościowych zgromadzonych przez Klienta oraz przysługującym w związku z tym rabacie). Aby zrezygnować z udziału w Programie Karta Lojalnościowa PINK należy wysłać taką informację emailem na adres: sklep@pink.sklep.pl
 • Rezygnacja z udziału w Programie Karta Lojalnościowa PINK jest bezpłatna.
 1. Zmiana regulaminu:

Sklep Pink może dokonać zmiany Regulaminu w razie:

 • zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego pink.sklep.pl lub usług świadczonych przez sklep drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej pink.sklep.pl, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem, a sklepem Pink lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,
 • jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,
 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,
 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,
 • w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie pink.sklep.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa zwiększenie komfortu korzystania ze strony pink.sklep.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności,
 • wprowadzania nowych usług,
 • zmiany danych adresowych lub kontaktowych Pink, podanych w Regulaminie.

W razie zmiany Regulaminu, Pink opublikuje nowy Regulamin na stronie pink.sklep.pl, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu.

W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, zawartej z Pink, której dotyczy zmiana Regulaminu.

Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on w sklepie Pink (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go ze sklepem Pink, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.

Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i sklep Pink przed zmianą Regulaminu).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl